Sport & bewegen

 

Wil je als inwoner van de gemeente Westerkwartier advies op het gebied van sport, bewegen of een gezonde leefstijl? Zoek je samenwerkingen of wil je sportactiviteiten organiseren? Neem dan contact op met één van de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans!


Onze begeleiding

De buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans (SWDS) stimuleren inwoners van de gemeente Westerkwartier om gezond te leven. Dit doen we onder meer door samen met inwoners, clubs en verenigingen sport- en beweegactiviteiten te organiseren voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Hierbij wordt ook vaak de samenwerking gezocht met ons zorg- en gezondheidsnetwerk. Daarnaast geven we informatie en advies over voeding en een gezond gewicht. Bij het ondersteunen wordt ingezet op zelfredzaamheid en eigen regie. Onze begeleiding is gratis.


Buurtsportcoaches gemeente Westerkwartier:

Team Marum: Melanie Mijnheer, m.mijnheer@sociaalwerkdeschans.nl / 06-1003 9003 

Team Leek: Marleen Berg, m.berg@sociaalwerkdeschans.nl / 06 - 1003 9092 

Team Zuidhorn: Erik Schuur, e.schuur@sociaalwerkdeschans.nl / 06 - 8232 6636 

Team Grootegast: Karl van Vleeren, k.vanvleeren@sociaalwerkdeschans.nl / 06 - 2688 7779 


Facebook 
    Instagram 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Is er thuis te weinig geld om te sporten of om iets aan kunst en cultuur te doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt de contributie / het lesgeld en eventueel benodigde attributen te betalen. Kinderen kunnen van 0 tot 18 jaar, uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. Wil jij weten of je voor een aanvraag in aanmerking komt, kijk dan op de website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

De buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans zijn intermediair van het Jeugdfonds. Dit betekent dat zij kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag. Je kunt hiervoor een mail sturen naar buurtsportcoaches@sociaalwerkdeschans.nl. Geef daarbij ook even aan waar je woont, dan neemt de juiste buurtsportcoach contact met jou op.

Help mee! Als vereniging of school kun jij jeugd helpen door leden, leerlingen en ouders te attenderen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur en dat ze terecht kunnen bij ons als intermediair. Neem contact met ons op wanneer (potentiële nieuwe) leden geen financiële middelen hebben om te bewegen. 


Leefstijl

Jouw leefstijl is jouw specifieke manier van leven. Belangrijke factoren die bepalen of jouw leefstijl gezond is, zijn bijvoorbeeld; je beweegpatroon, je voedingspatroon en de balans tussen in- en ontspanning. Soms kan het helpen om met iemand te praten over een gezonde leefstijl. Kleine aanpassingen kunnen al een grote gezondheidswinst opleveren!

Uitleen sport- en spelmateriaal 

Wij hebben een container vol met sport- en spelmateriaal. Dit materiaal kan gratis geleend worden en worden ingezet voor verschillende activiteiten. Denk hierbij aan sportdagen, feestjes of als side events tijdens een toernooi. Scholen, buurt- of sportverenigingen, spe(e)lweken, activiteitencommissies etc. mogen hier gebruik van maken om zo hun leden of de buurt in beweging te brengen. 

Mocht je willen weten wat er zoal te leen is, stuur dan even een mail naar buurtsportcoaches@sociaalwerkdeschans.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

contact

 Agenda

Wandelen in Niekerk
Dinsdag
Bekijk activiteit
Wandelen in Leek
Woensdag
Bekijk activiteit
Wandelen in Tolbert
Donderdag
Bekijk activiteit
De Gezonde Huiskamer in Zuidhorn
Volgende week dinsdag
Bekijk activiteit
Overzicht