Sportakkoord Westerkwartier

Gratis Sportservices voor verenigingen in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen

In het Lokaal Sportakkoord is ook ruimte voor het aanvragen van gratis sportservices. Dit zijn o.a. producten en diensten, van de sportbonden en de provinciale sportorganisaties, om de sportverenigingen te ondersteunen en te versterken. Uit analyses is gebleken dat er bij veel verenigingen een tekort is aan vrijwillig technisch kader. Omdat er in de door de sportbonden aangeboden services onder andere ook (basis-)opleidingen voor potentiële nieuwe trainers worden aangeboden, vraagt Huis voor de Sport u het volgende;

Zijn er binnen jullie vereniging kandidaten die een technische kaderopleiding willen volgen?

Op basis van behoefte willen we in noordelijk verband (Groningen, Friesland en Drenthe) deze opleidingen in gezamenlijkheid* en lokaal aanbieden. Dit betekent dus geen lange reisafstanden, iets wat vaak de reden blijkt om af te haken. Speelt er een andere hulpvraag binnen jullie vereniging en is daar ondersteuning bij nodig? Schroom niet om contact op te nemen met de Adviseur Lokale Sport in Groningen, Jens Dijkstra. Hij helpt jullie graag aan de juiste begeleiding en/of opleiding. Het telefoonnummer van Jens is 06 37307694 of via mail j.dijkstra@hvdsg.nl.

*Dit is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Indien gewenst kan de cursus ook digitaal plaatsvinden.

 

Ondertekening Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

Op donderdag 17 september was de officiële ondertekening van het Sportakkoord Westerkwartier door sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor.

1602500097206_400_267_1602500149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. Deze ambities zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur

Na de ondertekening gingen de vrijwilligers in de werkgroepen en de kopgroep actief aan de slag met het verbreden en verbinden van het sport- en beweegaanbod. De coördinatie voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ligt bij de Kopgroep.

Aanvraag stimuleringsbudget

De gemeente Westerkwartier ontvangt in 2020 en 2021 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van € 40.000,-. Lokale organisaties kunnen bij de Kopgroep een projectaanvraag indienen. De Kopgroep zal, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, het budget aan de projecten toekennen. Van belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord. Subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van het sportakkoord kan door te mailen naar sportakkoord@westerkwartier.nl

Lees het Sportakkoord Westerkwartier op www.westerkwartier.nl/sportakkoord

1602500078839_400_267_1602500190.jpg

contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht