Visie en missie

Visie
Bij Sociaal Werk De Schans gaan we uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Soms heeft iemand een steuntje in de rug nodig om zelf de regie te hebben en grip te houden over zijn of haar eigen leven. Dan bieden wij ondersteuning en hulp. We richten ons daarbij op wat iemand plezierig en belangrijk vindt en wat iemand graag zou willen.

Wij werken samen met inwoners aan initiatieven in buurt en dorp. We hechten veel waarde aan ontmoeten, betrekken en samenwerken. We brengen mensen en organisaties bij elkaar en werken samen met andere partijen, zoals vrijwilligers, verenigingen, huisartsen, gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties.

Missie
Onze missie is inwoners ondersteunen en motiveren om vanuit eigen kracht en talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. Inwoners bij hun initiatieven adviseren en begeleiden is ons uitgangspunt.

Onze missie zie je duidelijk terug in onze naam. Een schans biedt historisch gezien bescherming en is een omgeving waar inwoners met en voor elkaar zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving.