Cliëntenraad

 

Wie we zijn

De Cliëntenraad van Sociaal Werk De Schans is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van Sociaal Werk De Schans. De Cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten; gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

De Cliëntenraad bestaat uit leden die zich verbonden voelen met de dienstverlening van Sociaal Werk De Schans en het werkgebied. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de manager van Sociaal Werk De Schans. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met cliënten en hun signalen te horen.

Openbaarheid

Informatie over jaarverslagen, vergaderdata en andere vragen kunt u opvragen bij/stellen aan de ondersteuner van de cliëntenraden via clientenraad@tintengroep.nl.

Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap.

Meer weten?

De Cliëntenraad hoort graag je mening over de dienstverlening van Sociaal Werk De Schans: wat is goed, wat kan beter, wat mis in het aanbod? Laat het ons weten! Wil je meer informatie over de Cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@sociaalwerkdeschans.nl of via (0594) 745 620.  

Postadres
Cliëntenraad Sociaal Werk De Schans
Postbus 50
9460 AB Gieten

contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht