ANBI-status

Stichting Sociaal Werk De Schans, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sociaal Werk De Schans, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

 

RSIN/fiscaal nummer
859542476

Contactgegevens
Klik hier voor onze contactgegevens.

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd


Plan van aanpak


Download hier ons plan van aanpak

Beloningsbeleid
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de cao Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Om ervoor te zorgen dat de juiste medewerker zo snel mogelijk contact met je opneemt, vragen wij ook om jouw woonplaats.