Cliëntondersteuning

Inwoners in de gemeente Westerkwartier kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners geven informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen. In het Westerkwartier bieden buurtwerkers van Sociaal Werk De Schans en consulenten van de gemeente cliëntondersteuning. Zij kunnen u de weg wijzen, bijvoorbeeld naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.

Cliëntondersteuners kunnen u helpen uw vraag duidelijk te krijgen en samen kunt u een oplossing bedenken die het beste bij uw situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw probleem op te lossen of hoe mensen in uw omgeving u daarbij kunnen ondersteunen. Een cliëntondersteuner kan u, als dat nodig is, helpen bij het inschakelen van hulp in uw omgeving.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u een gesprek heeft met de gemeente over hulp en/of ondersteuning kunt u, als u dat prettig vindt, iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buurvrouw. Als u zelf niemand heeft die u kan ondersteunen tijdens het gesprek en u heeft hier wel behoefte aan, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek. De cliëntondersteuner bereidt samen met u het gesprek voor en ondersteunt u tijdens het gesprek. De cliëntondersteuner kan u ook de juiste weg wijzen als u het niet eens bent met de hulp die u krijgt.

Omdat het belangrijk is dat cliëntondersteuners u een objectief advies geven, zijn de cliëntondersteuners onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen beslissing nemen over uw aanvraag voor ondersteuning of een voorziening.

 

Meer informatie

Als u gebruik wilt maken van (onafhankelijke) cliëntondersteuning dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Schans of de gemeente. Zij kijken samen met u wat u nodig heeft en brengen u in contact met de juiste persoon. Aan de hulp van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij zorgkantoor Menzis of de cliëntondersteuner WLZ van MEE Groningen.
 

Gemeente Westerkwartier

Telefoon:  14 0594

Email: info@westerkwartier.nl

WhatsApp: 06 55 11 22 05

 

Sociaal Werk De Schans

Telefoon: (0594) 745 620

Email: info@sociaalwerkdeschans.nl

 

contact