Cliëntondersteuning

Inwoners in de gemeente Westerkwartier kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners geven informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen. In het Westerkwartier bieden buurtwerkers van Sociaal Werk De Schans en consulenten van de gemeente cliëntondersteuning. Zij kunnen u de weg wijzen, bijvoorbeeld naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt.

Cliëntondersteuners kunnen u helpen uw vraag duidelijk te krijgen en samen kunt u een oplossing bedenken die het beste bij uw situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw probleem op te lossen of hoe mensen in uw omgeving u daarbij kunnen ondersteunen. Een cliëntondersteuner kan u, als dat nodig is, helpen bij het inschakelen van hulp in uw omgeving.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u een gesprek heeft met de gemeente over hulp en/of ondersteuning kunt u, als u dat prettig vindt, iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een buurvrouw. Als u zelf niemand heeft die u kan ondersteunen tijdens het gesprek en u heeft hier wel behoefte aan, kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek. De cliëntondersteuner bereidt samen met u het gesprek voor en ondersteunt u tijdens het gesprek. De cliëntondersteuner kan u ook de juiste weg wijzen als u het niet eens bent met de hulp die u krijgt.

Omdat het belangrijk is dat cliëntondersteuners u een objectief advies geven, zijn de cliëntondersteuners onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen beslissing nemen over uw aanvraag voor ondersteuning of een voorziening.

Meer informatie

Als u gebruik wilt maken van (onafhankelijke) cliëntondersteuning dan kunt u contact opnemen met Sociaal Werk De Schans of de gemeente. Zij kijken samen met u wat u nodig heeft en brengen u in contact met de juiste persoon. Aan de hulp van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

Zorgkantoor Menzis maakt inwoners wegwijs in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bezoekadres is Winschoterdiep 70, 9723 AB Groningen en telefonisch is het zorgkantoor bereikbaar via 088 222 42 42. Voor meer informatie is de website te raadplegen: www.menziszorgkantoor.nl.

Krijgt u zorg uit de Wet Langdurige Zorg dan kunt u voor cliëntondersteuning via zorgkantoor Menzis in deze regio terecht bij een aantal organisaties die cliëntondersteuning WLZ bieden. Voor een overzicht daarvan klikt u hier.


Gemeente Westerkwartier

Telefoon: 14 0594

Email: info@westerkwartier.nl

WhatsApp: 06 55 11 22 05

 

Sociaal Werk De Schans

Telefoon: (0594) 745 620

Email: info@sociaalwerkdeschans.nl

 

contact