Assertiviteit

Anderen vertellen waar het op staat en/of nee zeggen is niet altijd gemakkelijk. Misschien mis je soms een stukje zelfvertrouwen om jouw mening naar voren te brengen of klap je dicht tijdens een gesprek.

Je leert voor jezelf op te komen, terwijl je rekening houdt met de gevoelens van een ander. Ook leer je op een ander te reageren zoals je graag wilt reageren. In de assertiviteitsgroep is aandacht voor de basisvaardigheden luisteren, feedback geven, het geven en ontvangen van kritiek, houding (verbaal en non-verbaal) gedrag en emoties voelen en verwoorden.

Deze training is gericht op het doen en het aanreiken van handvatten om hiermee om te gaan, waarbij de aanpak zowel persoonlijk als groepsgericht is. De meerwaarde van een groep is dat je van elkaar kunt leren en ervaart hoe anderen op je reageren en hoe jij op die ander reageert. Wij gaan uit van een ervaringsgerichte benadering, daarom gaan we vooral veel ‘doen’ met elkaar. 

Kosten
Deelname aan deze training is gratis.

Aanmelden
Je kunt je te allen tijde aanmelden. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een groep gestart en contact met je opgenomen.

Aanmelden kan via trainingen@sociaalwerkdeschans.nl. De gegevens die wij nodig hebben zijn: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, welke training, geboortedatum en woonadres.


 

contact