Scheiding

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Het is ook een startpunt voor een andere gezinssituatie. In deze periode wordt veel gevraagd van ouders en van kinderen.

Sociaal Werk De Schans organiseert groepstrainingen voor kinderen die een scheiding mee maken of mee hebben gemaakt. Voor de jongere kinderen van 6 - 8 jaar werken we met het programma ‘Dappere Dino’s', www.dapperedino.nl. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer een uur. Voor de oudere kinderen van 8-12 jaar werken we met het programma 'JES het brugproject', www.jijenscheiden.nl/jes-het-brugproject/.

Beide programma’s leren kinderen om te gaan met de scheiding en de gevoelens die de scheiding met zich mee brengt, richten zich op weerbaarheid van de kinderen en op het contact tussen kinderen en ouders. In de groep ervaren kinderen steun van leeftijdgenootjes die het zelfde mee maken. Omdat ouders de belangrijkste rol hebben in de begeleiding van hun kind bij de extra taken die de scheiding met zich mee brengt, zijn er aan de groepsprogramma’s voor de kinderen ook contactmomenten met ouders gekoppeld.

Nieuw: de training ScheidingsAtlas, voor ouders die gescheiden zijn. 
Deze groepstraining biedt ondersteuning bij het vormgeven van het ouderschap in de nieuwe situatie. Er zijn twee bijeenkomsten van elk drie uur. De training hoeft niet door beide ouders gevolgd te worden.

Kosten
Deelname aan deze trainingen is gratis.

Aanmelden
Je kunt je te allen tijde aanmelden. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een groep gestart en contact met je opgenomen.

Aanmelden kan via trainingen@sociaalwerkdeschans.nl. De gegevens die wij nodig hebben zijn: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, welke training, geboortedatum en woonadres.


 
contact