Het belang van een gezonde leefstijl

Sport, bewegen en gezonde voeding is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor de gezondheid. Door sport en bewegen vergroot je jouw zelfvertrouwen, weerbaarheid en vitaliteit. Samen bewegen vergroot vaak ook jouw sociale netwerk.

Onze begeleiding
De buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans stimuleren alle inwoners van de gemeente Westerkwartier om gezond te leven. Dit doen we door samen met inwoners, clubs en verenigingen sport- en beweegactiviteiten bij jou in de buurt te organiseren. Dit doen we voor iedereen: jong en oud, met of zonder beperking. Daarnaast geven we informatie en advies over voeding en een gezond gewicht.

Jeugd Fonds Sport & Cultuur Voor het Jeugd Fonds Sport & Cultuur is de buurtsportcoach intermediair. Is er thuis te weinig geld te sporten of iets aan kunst en cultuur te doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.

Helpt mee! Als vereniging of school kunt u jeugd helpen door leden, leerlingen en ouders te melden dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat en dat ze terecht kunnen bij ons als intermediair. Neem contact met ons op wanneer (potentiële nieuwe) leden geen financiële middelen hebben om te bewegen https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/
 

Sportmobiel Dankzij de oude gemeente Marum is er een sportmobiel met uitleenmateriaal beschikbaar! De buurtsportcoaches hebben deze sportmobiel opnieuw geïnventariseerd. Spe(e)lweken en jeugdcommissies maken hier al fantastisch gebruik van. Ook verenigingen en scholen mogen hiervan gebruik maken om zo de buurt in beweging te zetten. De sportmobiel wordt alleen uitgeleend voor openbare activiteiten.
 

Sportmatch Veel buurtverenigingen, scholen en verenigingen werken graag samen om elkaar te helpen buurtbewoners te activeren en het lokale aanbod te promoten. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Koningspelen waarbij sportverenigingen clinics geven op de scholen of spe(e)lweken waarbij sportverenigingen worden uitgenodigd samen een sportdag te organiseren. Wilt u graag meedoen aan zo’n sportmatch, laat het ons weten!
 

Sportverenigingen in de spo(r)tlight Iedere vakantie geven we sportverenigingen en culturele activiteiten de kans om een dag in de spo(r)tlight te staan door samen met de buurtsportcoach een activiteit aan te bieden. Dit kan voor diverse doelgroepen. Deze vakantieactiviteiten geven verenigingen een podium om nieuwe leden te werven, kennis te maken met een nieuwe activiteiten en inwoners met een kleine beurs een leuke invulling van hun vakantie aan te bieden. Wij regelen o.a. de locatie en de materialen. Uw vereniging in de spo(r)tlight? Neem dan contact op met de buurtsportcoach.
 

Trainingen & workshops Sociaal Werk De Schans ondersteunt vrijwilligers door het aanbieden van trainingen en workshops. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een EHBO-cursus aangeboden aan de vrijwilligers van de spe(e)lweken. In de kalender op de volgende pagina staan de ingeplande trainingen en workshops voor september tot en met december. Doe er als vrijwilliger of vereniging uw voordeel mee en geef u op.

Kosten
De begeleiding die wij jou bieden is gratis.

Seniorensport

Met ingang van september gaan de lessen van de seniorensportgroepen weer van start. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende groepen, verdeeld over het Westerkwartier. De eigen bijdrage per les bedraagt € 3. Indien u meer informatie wenst over deze lessen of wilt aanmelden dan kunt u contact opnemen met onze buurtsportcoaches.

 

 Oefeningen voor thuis

Deze oefeningen kunt u thuis doen om de dagen goed door te komen en fit te blijven!contact