Terug naar Nieuws

Extra ondersteuning voor kinderen uit minima-gezinnen

Gepubliceerd op:

Provinciaal Studiefonds Groningen biedt scholen financiële middelen voor huiswerkbegeleiding in coronatijd.

Het Provinciaal Studiefonds Groningen gaat extra ondersteuning bieden aan kinderen uit minima-gezinnen die op achterstand (dreigen te) raken door de corona-maatregelen. Vanuit het onderwijs is het signaal gekomen dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding voor deze doelgroep en aan wifi-versterkers. Voor deze regeling is in totaal € 100.000 beschikbaar.

Voorzitter Tjeerd van Dekken: "Met deze financiële ondersteuning uit het Provinciaal Studiefonds Groningen kunnen wij op een laagdrempelige, snelle, en pragmatische manier iets extra’s betekenen voor kinderen uit minima-gezinnen. Die hebben dat momenteel hard nodig."

Hoe werkt het?

De uitvoering en het beschikbaar stellen van de middelen komt in handen van de scholen. Hiermee wordt een snelle en pragmatische afhandeling gegarandeerd. De scholen doen een 'bulk' aanvraag voor het aantal leerlingen waarvan zij denken dat die in aanmerking komen. Scholen kunnen de begeleiding vervolgens aanbieden via hun eigen 'buddy systeem' of ze bieden de extra begeleiding op een andere manier aan.

Bestuurslid Robert de Wit: "De regeling start per direct en loopt tot eind 2021. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor deze extra ondersteuning."

Voorwaarden

De maximale vergoeding voor huiswerkbegeleiding bedraagt € 200 per leerling en de maximale vergoeding voor een wifi-versterker bedraagt € 75. Aanvullende voorwaarde is dat wifi-versterkers alleen aangevraagd kunnen worden tijdens een lockdown situatie.

Provinciaal Studiefonds Groningen

Het doel van het Provinciaal Studiefonds Groningen is het verlenen van financiële bijdragen in de kosten, verbonden aan de studie van leerlingen en studenten in de provincie Groningen, die zelf, hun ouders of verzorgers niet over de daarvoor nodige middelen beschikken. De scholen in de gemeente Groningen kunnen niet meedoen, omdat deze gemeente niet is aangesloten bij het studiefonds.

25-02-2021

Jongeren Bingo Westerkwartier

In samenwerking met RTV Zulthe organiseert Sociaal Werk De Schans een bingo voor jongeren tussen de 10 & 17 jaar. De bingo vindt plaats op vrijdagavond 12 maart tussen 18:00 & 20:00 uur. Tijdens deze bingo zijn diverse leuke prijzen te winnen, o.a. Play Station tegoed, tegoedbon voor een spe…
Lees meer