Vrijdag - 14:45 tot 15:45

Training: Dappere Dino's (6-8 jr.)

Info:

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Het is ook een startpunt voor een andere gezinssituatie. In deze periode wordt veel gevraagd van ouders en van kinderen.

Sociaal Werk De Schans organiseert groepstrainingen voor kinderen die een scheiding mee maken of mee hebben gemaakt. Voor de jongere kinderen van 6 - 8 jaar werken we met het programma ‘Dappere Dino’s', www.dapperedino.nl. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van ongeveer een uur. 

Het programma leert kinderen om te gaan met de scheiding en de gevoelens die de scheiding met zich mee brengt, richt zich op weerbaarheid van de kinderen en op het contact tussen kinderen en ouders. In de groep ervaren kinderen steun van leeftijdgenootjes die het zelfde mee maken. Omdat ouders de belangrijkste rol hebben in de begeleiding van hun kind bij de extra taken die de scheiding met zich mee brengt, zijn er aan de groepsprogramma’s voor de kinderen ook contactmomenten met ouders gekoppeld.

Kosten
Deelname aan deze training is gratis.

Aanmelden
Je kunt je te allen tijde aanmelden. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een groep gestart en contact met je opgenomen.

Aanmelden kan via trainingen@sociaalwerkdeschans.nl. De gegevens die wij nodig hebben zijn: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, welke training, geboortedatum en woonadres.

Klik hier voor meer informatie.

 

Ook beschikbaar op:

Locatie: Dienstencentrum Grootegast

De Schalck 1
9861 BB, Grootegast

Entree:

Deelname is gratis