Gebied Zuidhorn

Gebiedsteam Zuidhorn is per mail te bereiken via zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl.

Wat Waar Contactgegevens
Dorpsloket Grijpskerk. Bereikbaar voor mensen die graag een praatje willen maken of iemand nodig hebben om boodschappen te doen.


 Grijpskerk

Telefonisch en per mail bereikbaar, iedere werkdag tussen 10.00 - 12.00 uur. 
E-mail: dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl
Telefoon: 06 - 1639 9367

ZorgSaam Oldehove. Beschikbaar voor hulpvragen.

 Oldehove e.o.

Telefoon: 06 - 4467 9739
E-mail: info@zorgsaamoldehove.nl

ZorgSaam Aduard. Beschikbaar voor hulpvragen.


 Aduard

Telefoon: 06 - 1623 4481
E-mail: info@zorgsaamaduard@gmail.com

Winkeliers Aduard. 
Bezorgen (veelal) kosteloos boodschappen aan huis. En een vrijwilligster die boeken wil langsbrengen bij inwoners die graag iets te lezen willen blijven hebben. 

 Aduard

www.dorpsbelangenaduard.nl/
Facebookpagina ‘Dorp Aduard Meroakels’.

Omzien naar elkaar. Initiatief van het platform Kerken Westerkwartier. Gemeente
 Westerkwartier

Klaas A. Wildeboer 06 - 4604 7111

Arie Noordhof 

Elly v.d. Krieke 

Heel Westerkwartier belt. Luisterlijn voor ouderen en kwetsbare inwoners.

 Gemeente
 Westerkwartier

Klik hier voor de website

Dorpsvereniging Garnwerd. Hulp bij boodschappen.


 Garnwerd

Klik hier voor de website

Dorpsbelangen Ezinge. Posteractie 'samen sterk tegen Corona'.

 Ezinge

 

dorpsbelangenezinge@gmail.com

 

Drenthe beweegt binnen. Vanaf 10.00 uur 

 

 RTV Drenthe

Buurtbemiddeling Westerkwartier

 Gemeente
 Westerkwartier

Telefonisch spreekuur Westerkwartier U kunt iedere werkdag bellen tussen 14:00 en 16:00 uur naar 0594-74 00 02. Een WhatsApp sturen kan naar 06-18 47 73 53, u wordt dan op afspraak teruggebeld.

Verder zijn we bereikbaar via e-mail: buurtbemiddeling@mjd.nl

Dierenopvang De Hooge Hoeve


 Gemeente
 Westerkwartier

info@dehoogehoeve.nl en 050 403 2299

Info voor jonge mantelzorgers

 Gemeente
 Westerkwartier

jmz@sociaalwerkdeschans.nl  Inge Sijtsema 06-10039226. 

Steunpunt Vrijwilligers en Mantelzorg Zuidhorn

Gebied Zuidhorn

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Telefoonnummer: 0594-505 866
Bezoekadres: Nieuwstraat 10a, Zuidhorn
Mail: steunpuntwelzijnzuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl

 
contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht